Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100686 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5008, ж.к. Сторгозия
Мобилен:0878913191, 0899090707
Специалност:Химични технологии
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ТУ - Варна)