Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100261 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Цар Иван Александър
Телефон:046666340
Мобилен:0888973979
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ТУ - Варна)