Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100250 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Елхово 8700, ж.к. Изгрев
Телефон:047886150
Мобилен:0889714943
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)