Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Други активи(български икони, църковна утвар, нумизматика, антиквариат, ново и съвременно българско изкуство, бижута и скъпоценни камъни)
Сертификати номера: 500100225 (14.12.2009 г.) , 700100007 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Борис Димовски
Мобилен:0888355374
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:ТП-1998 ДРУГИ-2001
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)