Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100594 (14.12.2009 г.) , 500100218 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Разград 7200, ул. Кресна
Мобилен:0876134308
Специалност:Радиоелектроника
Стаж:НИ-1997 ТП-1997
Образование:висше(ВНВАУ Г. Димитров - Шумен)