Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100210 (14.12.2009 г.) , 810100555 (08.03.2018 г.) , 300100224 (14.12.2009 г.) , 100100578 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. "Васил Друмев"
Телефон:052609550
Мобилен:0888596858
Специалност:Авиоинженер
Стаж:НИ-2007 МС-1999 ТПВ-1995 ЗЗТН-2018
Образование:висше(ВНВВУ Г. Бенковски - Долна Митрополия)