Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100537 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Девин 4800, ул. Хайдушка
Телефон:030412474
Мобилен:0898620828, 0886063225
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)