Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100517 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1712, ж.к. Младост 3
Телефон:028812501
Мобилен:0887567176
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)