Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100515 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Несебър 8230, ул. Еделвайс
Телефон:055446284, 055429335
Мобилен:0899143631, 0878143631
Факс:055429335
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)