Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100514 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Видин 3700, ул. Патриарх Евтимий
Телефон:094606898
Мобилен:0887449513, 0895599108
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)