Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100026 (14.12.2009 г.) , 500100179 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен
Телефон:028566983
Мобилен:0888677003
Специалност:Управление на интелектуалната собственост
Стаж:ПИИС-2002 ТП-2001
Образование:висше(УНСС - София)