Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100186 (14.12.2009 г.) , 500100176 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Персенк
Телефон:028622856
Мобилен:0886759957
Специалност:Планиране
Стаж:МС-1997 ТП-1995
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)