Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100168 (14.12.2009 г.) , 300100175 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Цар Иван Шишман
Телефон:056828433
Мобилен:0886789810
Специалност:Технология на машиностроенето и металите
Стаж:МС-2001 ТП-2001
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)