Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100417 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Васил Априлов
Телефон:036184776
Мобилен:0878761240
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)