Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100410 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:028177151, 028177100
Мобилен:0896988884
Факс:028177111
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(Университетът в Мейн, САЩ)