Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100406 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, 6-ти септември
Телефон:082836024
Мобилен:0899667607
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)