Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100403 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, Генерал Колев
Телефон:033167972
Мобилен:0888809345
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС - София)