Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100387 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8010, ж.к. Славейков
Телефон:056871523
Мобилен:0899826921
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)