Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100161 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Екзарх Йосиф
Телефон:034918709
Мобилен:0898982607
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)