Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100382 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Свищов
Телефон:032266424
Мобилен:0888304695
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)