Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100341 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Несебър 8230, к-с Младост
Телефон:055442442, 055429335
Мобилен:0888562178, 0878562178
Факс:055429335
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Техникум по АС - Бургас)