Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100140 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Баучер
Телефон:052621554
Мобилен:0898454059
Специалност:Химия
Стаж:ТП-1995
Образование:висше(ВПИ - Шумен)