Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100136 (14.12.2009 г.) , 100102213 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Екзарх Йосиф 19, бл. Рила
Телефон:036186557, 036185742
Мобилен:0889000642
Специалност:Електроснабдяване на промишлени предприятия
Стаж:ТПВ-1992, НИ-2015
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)