Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100133 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7015, ул. Даме Груев
Телефон:082241946
Мобилен:0888218073
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1994
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)