Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100315 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7000, ул. Константин Димчев
Мобилен:0888703319
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(УАСГ - София)