Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100136 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1729, ж.к. Младост 1А
Телефон:029880016
Мобилен:0888362527
Факс:029808319
Специалност:Електрообзавеждане на промишлени предприятия
Стаж:МС-1998
Образование:ср. специално(Техникум Д. Наплатанов - София)