Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100269 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Красно село
Мобилен:0888331127
Факс:028562839
Специалност:Хидроенергийно строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)