Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100247 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ботевград 2140, ул. Христо Ботев
Телефон:072366877, 072367900
Мобилен:0888786835
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)