Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100245 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Братя Миладинови
Телефон:056530166
Мобилен:0888625670
Специалност:Железопътно строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)