Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100244 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане
Мобилен:0889897459
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(Строителен техникум А. Попов - Велико Търново)