Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100094 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Атон 5
Телефон:038622987, 038662419
Мобилен:0885062250
Факс:038622987
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)