Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100092 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7005, ул. Петрохан
Телефон:082510551, 082896132
Мобилен:0888788367
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)