Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100083 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден
Телефон:029206165
Мобилен:0889106504
Специалност:Подемно транспортно строителство и минни машини
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)