Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100172 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Браниполе 4109, ул. Хан Аспарух
Телефон:032624903
Мобилен:0889287380
Специалност:Маркетинг и планиране
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)