Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100171 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4006, ул. Ген. Радко Димитриев
Мобилен:0898477146
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Брацигово)