Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100099 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. Павел Милюков
Телефон:044637949
Мобилен:0887681957
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)