Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100047 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Полковник Свещаров
Телефон:052601600, 052600430
Мобилен:0888693556, 0897873657
Факс:052601600
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:МС-2001
Образование:висше (ВМЕИ - Варна)