Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100085 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7020, ул. Мадарски конник
Телефон:082835491
Мобилен:0887957839
Специалност:Машиностроителна техника и технологии
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(РУ Ангел Кънчев - Русе)