Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100053 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Димитър Йосифов
Телефон:073885140, 073830455
Мобилен:0887919224
Факс:073885140
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)