Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100026 (14.12.2009 г.) , 500100008 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Македония
Телефон:038664814
Мобилен:0888626555
Факс:038664617
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)