Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100010 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052600011, 052734874
Мобилен:0887607411
Факс:052600011
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (ВИСИ - София)