Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100003 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1582, ж.к. Дружба 2
Телефон:029739148
Мобилен:0887594282
Факс:029729148
Специалност:Химични технологии на дървесината
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВХТИ - София)