Камара на независимите оценители в България
Акценти
СЪОБЩЕНИЕ

 

С решение по т. 1 от Протокол – Протоколни решения № 186 от 31.03.2020 г., Управителният съвет на КНОБ удължава срока за подаване на документи за кандидатстване за придобиване на статут REV до 16 април 2020 г.

 

REV РЕГИСТЪР НА КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

                                      

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/1

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Georgiev, Georgi

Имена на български език: Георги Владимиров Георгиев

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 738 65 56

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/2

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Danailova, Yana

Имена на български език: Яна Сергеева Данаилова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 89 992 96 96

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/3

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Spasovski, Tsanko

Имена на български език: Цанко Найденов Спасовски

City / Град: Troyan / Троян

Phone / Телефон: +359 88 564 99 68

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/4

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Miteva, Ilinka

Имена на български език: Илинка Янчова Митева

City / Град: Blagoevgrad / Благоевград

Phone / Телефон: +359 88 851 72 11

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/5

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Ivanova, Mara

Имена на български език: Мара Георгиева Иванова

City / Град: Burgas / Бургас

Phone / Телефон: +359 89 852 52 13

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/6

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Gizdakov, Boris

Имена на български език: Борис Кирилов Гиздаков

City / Град: Plovdiv / Пловдив

Phone / Телефон: +359 89 881 86 76

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2023/7

Issued on / Издаден на: 01/12/2018     Valid until / Валиден до: 30/11/2023

Name: Zheleva, Veneta

Имена на български език: Венета Колева Желева

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 87 871 31 66

 

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/1

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Rangelova, Fantina

Имена на български език: Фантина Рангелова Рангелова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 688 25 92

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/2

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Aleksandrova, Tsvetanka

Имена на български език: Цветанка Димитрова Александрова

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359 88 720 43 51

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/3

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Dragov, Svetoslav

Имена на български език: Светослав Милушев Драгов

City / Град: Stara Zagora / Стара Загора

Phone / Телефон: +359 88 702 44 05

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/4

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Banova, Stanislava

Имена на български език: Станислава Христова Банова

City / Град: Lyaskovets / Лясковец

Phone / Телефон: +359 88 594 11 69

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/5

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Ilieva, Anelia

Имена на български език: Анелия Стефанова Илиева

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359 88 840 37 61

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/6

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Atanasova, Pepa

Имена на български език: Пепа Стефанова Атанасова

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359 89 853 91 13

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/7

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Terzieva, Ralitsa

Имена на български език: Ралица Гълъбова Терзиева

City / Град: Plovdiv/ Пловдив

Phone / Телефон: +359  88 689 96 66

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/8

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Bratanov, Krasimir

Имена на български език: Красимир Иванов Братанов

City / Град: Pleven / Плевен

Phone / Телефон: +359  88 867 99 34

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/9

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Sarandev, Radostin

Имена на български език: Радостин Димитров Сарандев

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359  89 996 88 40

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/10

Issued on / Издаден на: 01/06/2019     Valid until / Валиден до: 31/05/2024

Name: Georgieva, Ivanka

Имена на български език: Иванка Николова Георгиева

City / Град: Varna / Варна

Phone / Телефон: +359  89 666 16 63


Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/11

Issued on / Издаден на: 01/12/2019     Valid until / Валиден до: 30/11/2024

Name: Aleksandrov, Aleksander

Имена на български език: Александър Симеонов Александров

City / Град: Sofia / София

Phone / Телефон: +359  87 855 15 58

 

Certificate / Сертификат: REV-BG/CIAB/2024/12

Issued on / Издаден на: 01/12/2019     Valid until / Валиден до: 30/11/2024

Name: Ivanov, Rumen

Имена на български език: Румен Иванов Иванов

City / Град: Ruse / Русе

Phone / Телефон: +359  89 918 54 53

 

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ СЕРТИФИЦИРА СЪС СТАТУТ REV - ПРИЗНАТ ЕВРОПЕЙСКИ ОЦЕНИТЕЛ

                             

Председателят на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България,  през м. май 2018 г. подписа договор с международната организация TEGoVA даващ право на КНОБ да сертифицира независими оценители със статут REV – признат европейски оценител по правоспособност „Недвижими имоти”.

REV статутът е знак за високи постижения в оценките на недвижими имоти, който показва на международните и местни Възложители и Потребители, че конкретния независим оценител е с високо признато европейско и международно ниво.

Независимите оценители притежаващи сертификат за придобит статут REV се вписват в специален Регистър на оценители на TEGoVA и са ценени и предпочитани от местните и международните Възложители и Потребители. Независимите оценители притежаващи статут REV полагат специален печат на своите оценителски доклади. Местните и международни Възложители/Потребители, могат да правят справки и възлагания, като директно взимат информация от този Регистър. В изпълнение на договора КНОБ надлежно ще обяви на сайта си сертифицираните независими оценители със статут  REV.

Прилагането на Българските стандарти за оценяване  /БСО/ в областта на Недвижимите имоти в комбинация с притежаването на сертификат за придобит статут REV е израз на високо професионално ниво.

Камарата на независимите оценители, като единствена Камара на независимите оценители в България съгласно ЗНО и в изпълнение подписания договор с TEGoVA, гарантира на независимите оценители коректност при сертифицирането със статут REV, защита професионалните интереси и продължаваща квалификация и възможност за развитие на независимите оценители.

Единствено КНОБ може да гарантира равни условия, демократично отношение и прозрачност, без наличие на частни интереси с оглед своите регулативни функции, съгласно ЗНО.

Информация и документи
Камара на независимите оценители

За членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
За курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Годишна вноска на основание чл.10, ал. 8 от Кодекс за професионална етика
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG 23 BPBI 7942 1079 5016 14
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД