Камара на независимите оценители в България
Други
Анализ на достигнатите цени при публичния търг за продажба на земеделски земи от ДПФ в област Добрич
Публикувано: 05.03.2013 г.
Файлове: АНАЛИЗ
АРЕНДА И РЕНТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕНАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ
Публикувано: 14.11.2012 г.
НОРМАТИВНИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ – РАЗЛИЧИЯ В СТАТУС, ПОДХОДИ, МЕТОДИ, МОДЕЛИ И КРАЕН ПРОДУКТ
Публикувано: 19.12.2011 г.
Относно оценяването на недвижими имоти в България
Публикувано: 04.11.2011 г.
Файлове: Доклад

  Материалът е подготвен от Иво Костов за 26-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ИУ-ВАРНА.

Презентациите на г-н Зиогас
Публикувано: 12.10.2011 г.
Анализ на наеми в МОЛ за гр. Пловдив
Публикувано: 07.09.2011 г.

   Този материал е разработен по поръчка на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и е предоставен безвъзмездно на КНОБ.

Работни бележки относно субективния характер на заключението на независимия оценител и различията при неговото формиране от различни оценители
Публикувано: 09.04.2011 г.
Анализ на наеми в МОЛ за гр. Русе
Публикувано: 30.03.2011 г.

   Този материал е разработен по поръчка на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и е предоставен безвъзмездно на КНОБ

Анализ на състоянието на строителния сектор в България към края на 2010 г.
Публикувано: 24.03.2011 г.

Този материал е разработен по поръчка на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА и е предоставен безвъзмездно на КНОБ.

Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: "Юробанк България" АД