Камара на независимите оценители в България
Новини
Регионална колегия София организира Конференция с международно участие
Публикувано: 31.10.2014 г.

Уважаеми дами и господа,

Регионална колегия София-град и София-област към

Камара на независимите оценители в България (КНОБ) 

 

има удоволствието да ви покани да вземете участие в Конференция с международно участие на тема:

”Оценка на недвижими имоти за целите на кредитирането

Конференцията е основно акцентирана върху Директива 2014/17/EU на Европейския парламент и на Съвета от 04.02.2014 год., и изготвяне на оценки за целите на кредитирането.

В отделните дискусионни панели на конференцията са поканени и ще вземат участие членове на Борда на “Националната асоциация на дипломираните

експерт-оценители в Румъния” - ANEVAR, членове на Съвета на РК София-град и София-област, представители на банкови институции в България.

Конференцията ще се проведе на 08.11.2014 год. от 9.00 часа в хотел “Шератон”, зала „Средец”.  Регистрацията започва в 08.30 часа във фоайето пред залата.

Подробности за Конференцията можете да видите в прикачения файл ПРОГРАМА

Такса за участие :

72.00 лв.— за членове на РК София-град и София-област към КНОБ;

144.00 лв.— за всички останали участници.

Сумите се превеждат по банков път в:

Банка: ЮРОБАНК   БЪЛГАРИЯ АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса Конференция на 08.11.2014 г. и трите имена на участника.

Максимален брой на участниците — 60 човека.

 

Регистрации  за участие, придружени с платежно нареждане  се приемат до 04.11.2014 г. Регистрационна карта – виж прикачения файл.

Нови управителни органи
Публикувано: 27.10.2014 г.

На 18.10.2014 г. в гр. София се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани нови управителни органи – Управителен съвет и Контролен съвет, с четири годишен мандат.

Управителен съвет

Председател

Светла Захариева Дерменджиева

Членове

Иво Ангелов Костов

Красимира Иванова Петкова

Иван Коев Митев

Марияна Панайотова Арабаджиева

Венета Иванова Коцева

Виолета Стоянова Касърова

Контролен съвет

Председател

Борис Кирилов Гиздаков

Членове

Стефан Иванов Бянов

Иван Димитров Димов

Виолета Върбанова Шентова

Кирил Владимиров Михов

Практически курс по оценка на машини и съоръжения
Публикувано: 22.10.2014 г.

РК София-град  и София-област към КНОБ

организира на 07-09.11.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по Оценка на машини и съоръжения. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на машини и съоръжения”.

Ръководител на курса: доц. д-р инж. Иван Митев

Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София,

ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.

 

1. Регистрация за участие:
Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб. 0884 440 990 и изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до 27.10.2014 г.

 

2. Цената на курса е 340 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;

•    кафе – паузи

3.  Плащане (по банков път): до 31.10.2014 г.
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса курс МиС и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40

Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите от прикачения файл.

С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 13 ч. до 18 ч. на 07.11.2014г. и

 от 9.00ч. до 17.00 ч.  на 08 и 09.11.2014 г.

 Лекторски екип:
•    доц. д-р инж. Ив.Митев - ръководител на курса
•    инж. Соня Йочева

•    инж. Георги Георгиев

•    адв. Павлина Кючукова

•    д-р  Иво Ликов

ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както Конспектът за Машини и съоръжения можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО.  Дата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Машини и съоръжения" е  на 16 ноември 2014 г. /неделя/.

За участниците от други населени места, Регионална колегия София-град и София -област предлага координати на два хотела за настаняване, които са в близост до сградата за обучение:

www.booking.com/Rila-Hotel‎,тел.: 02 937 9136

booking.com/Slavyanska-Beseda, тел.: 02 9801303 и 02 9812523

Решение от 06.10.2014 г. на ВАС / Петчленен състав (окончателно) относно отмяна на Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вещите лица
Публикувано: 16.10.2014 г.
Практически курс по оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Публикувано: 15.10.2014 г.

РК София-град  и София-област към КНОБ

организира на 31.10-02.11.2014 г. тридневен практически курс за участници, които имат специализирани знания, получени от предварителна подготовка по оценка на земеделски земи и трайни насаждения. Учебната програма акцентира върху решаването на задачи, казуси и тестове, съобразени с темите в обявения от КНОБ Конспект за явяване на изпит за придобиване на оценителска правоспособност „Оценка на земеделски земи и трайни насаждения ”.

Ръководител на курса: доц. д-р Георги Андонов

Курсът ще се проведе в сградата на Федерацията на НТС – София, ул. „Г.С.Раковски” № 108, етаж 2.

1. Регистрация за участие:
Лично: в офиса на РК София град и София област, пл.”Славейков № 6, ет.2, офис 13, 02/986 47 16 и моб: 0884 440 990 или изпращане на попълнено заявление на следния имейл: src.ciab@geobiz.net  и ciab.sofia@gmail.com  до
24.10.2014 г.

2. Цената на курса е 360 лв. с ДДС и включва:
•    работни материали - лекции, упражнения, тестове и учебни пособия;

•    две кафе – паузи на ден.

3.  Плащане (по банков път): до 27.10.2014 г.
Банка: „ЮРОБАНК
 БЪЛГАРИЯ” АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG72 BPBI 79421 079501 605
Титуляр :  КНОБ - РК София-град и София-област
В основанието за плащане се вписва : Такса  курс ЗЗТН и трите имена на участника.

4.   Потвърждаване на участието:
След извършено плащане се представя копие на платежно нареждане в офиса РК София-град и София-област или на src.ciab@geobiz.net  и
ciab.sofia@gmail.com.

5.  Максимален брой участници : 40

Групата на участниците в обучението се формира по реда на подаване на Заявление за участие и след  заплащане на таксата за участие. Заявлението може да изтеглите ТУК 
С предимство се ползват членовете на РК София-град и София-област.

График за провеждане на курса: от 09 до 17.30 часа от 31.10 - 02.11.2014 г.

Лекторски екип:
•    доц. д-р Георги Андонов - ръководител на курса
•    адв. Павлина Кючукова

    доц.Маргарита Мондешка
•    д-р   Нигохос Канарян    

    инж. Маргарита Трифонова

    инж. Петър Каменов

ВАЖНО!!!!!! За всички срокове и документи за явяване на изпит, както и Конспектът за "Земеделски земи и трайни насаждения" можете да се информирате на сайта на КНОБ в НОВИНИ - АКТУАЛНО. Датата за изпит за придобиване на оценителска правоспособност по "Земеделски земи и трайни насаждения" е  на 23 ноември 2014 г. /неделя/.

Регионална колегия София град и София област ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване в хотел, след като заявят желанието си предварително в офиса на Регионалната колегия.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ ПЛОВДИВ
Публикувано: 06.10.2014 г.

Съветът на Регионална колегия – Пловдив към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на  Регионалните колегии  свиква Общо събрание на 05 ноември 2014 г. (сряда) от 16:00 часа в гр. Пловдив, Университет Хранителни Технологии, бул. "Марица" 26,  зала 302, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Пловдив за дейността му през изминалата 2013 г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Пловдив  за 2013 г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия – Пловдив  за 2013 г.

3. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия – Пловдив за текущата 2014 г.

4. Приемане на проекто бюджет на Регионална колегия – Пловдив за 2014 г.

5. Други.

При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се проведе в същия ден, на същото място в 17:00 ч. при същия дневен ред.

Регистрацията започва в 15:30 ч. до 16.00 ч. на 05 ноември 2014 г. в зала 302 на Университет Хранителни Технологии.

За да присъствате на Общото събрание на РК Пловдив с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2014 година в срок до 31 март 2014 г

Председател на Съвета на РК – Пловдив

ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 26.09.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 15 ноември 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 16 ноември 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 22 ноември 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 23 ноември 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в деня на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков
Публикувано: 12.09.2014 г.
Файлове: Меморандум

Уважаеми колеги,

На 03 септември 2014 г. в гр. Краков, Полша се подписа меморандум за партньорство между Регионална колегия - Варна към КНОБ и Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, член на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA). Документът се подписа  от председателя на СРК - Варна г-жа Дарина Бобева и президента на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков г-жа Йоланта Носек-Хаич. На срещата присъстваха г-н Кржиштоф Братковски – президент на Полската федерация на асоциациите на оценителите (PFVA), членове на Съвета на Малополската асоциация на оценителите на недвижими имоти в Краков, членовете  на  СРК- Варна г-жа Диана Велинова, г-жа Калина Василева и г-жа Кичка Кателиева – член на комисията по международно сътрудничество към СРК - Варна.

Основните направления на сътрудничеството са в областта на обучението, обмяна на опит, участие в съвместни проекти и др.

КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА КНОБ
Публикувано: 05.09.2014 г.

    КНОБ обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността "ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР".

Изисквания към кандидатите - да имат висше техническо, икономическо или юридическо образование, да владеят английски език и да не са независими оценители.

Срок за подаване на документи - до 15 октомври 2014 г., в офиса на Камарата - София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

ИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА ПО ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ
Публикувано: 02.09.2014 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Закона за независимите оценители Управителният съвет на КНОБ на заседание на 1 септември 2014 г. прие решение да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители всички, които са подали редовни документи за явяване на изпит и са издържали успешно изпита по оценка на земеделски земи и трайни насаждения след преразглеждането на изпитните работи /вижте прикачения файл/.

На същото заседание относно подалите нередовни документи съгласно протокола на КПЕ и издържали успешно изпитите, УС на КНОБ реши да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители както следва:

1. Стелиана Иванова Костова - издържала след преразглеждане изпита по оценка на недвижими имоти с резултат 80 точки;

2. Севдалина Стефанова Иванова - издържала след преразглеждане изпита по оценка на земеделски земи и трайни насаждения с резултат 80,5 точки;

        Всички издържали успешно изпитите, трябва да  внесат такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълнят анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подадат в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/.  Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

Издаването на сертификати и печати ще се отложи за известно време, след изясняване на процедурата за подписването им.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ПО ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Публикувано: 18.08.2014 г.

Уведомяваме всички, които са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи по оценка на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, че срещата на жалбоподателите с изпитната комисия ще се проведе на 28 август 2014 г. /четвъртък/ от 9.00  до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.  в офиса на КНОБ.

За да се избегне по-дълго чакане пред офиса, желателно е всички, чието малко име започва с буква от А до Л, да дойдат преди обед, а останалите - след 13.00 ч.

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ ИЗПИТИТЕ
Публикувано: 14.08.2014 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Закона за независимите оценители Управителният съвет на КНОБ на заседание на 6 август 2014 г. прие решение да бъдат вписани в регистъра на независимите оценители всички, които са подали редовни документи за явяване на изпит и са издържали успешно изпитите, проведени през юни 2014 г.

За подалите нередовни документи съгласно протокола на КПЕ и издържали успешно изпитите, заявленията им за явяване на изпит ще се проверят и преразгледат и ще се направи юридическа консултация, преди да  се вземе решение  за вписването им в регистъра на независимите оценители.

Ако след преразглеждането на изпитните работи по оценка на земеделски земи и трайни насаждения, за които има подадени жалби, се окаже, че има кандидати, които са издържали изпита, Управителният съвет на КНОБ ще вземе допълнително решение за тяхното вписване в регистъра на независимите оценители.

Издаването на сертификати и печати ще се отложи за известно време, след изясняване на процедурата за подписването им.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 41 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Публикувано: 14.08.2014 г.
ПОЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ
Публикувано: 02.08.2014 г.

    Почина Людмил Симов - председател на УС на Камарата на независимите оценители в България.

    Поклон пред паметта му!

    Поклонението ще се състои на 6 август 2014 г. /сряда/ в църквата "Свети Седмочисленици" в София от 14.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ ПО ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ
Публикувано: 28.07.2014 г.

Уведомяваме всички, които са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи по оценка на ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ, че срещата на жалбоподателите с изпитната комисия ще се проведе на 1 август 2014 г. /петък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ.

ВАЖНО ЗА ПОДАЛИТЕ ЖАЛБИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ
Публикувано: 22.07.2014 г.

Уведомяваме всички, които до 21.07.2014 г. са подали жалби за преразглеждане на изпитните работи, че срещите на жалбоподателите с изпитните комисии ще се проведат както следва:

-          По  НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – на 25 юли 2014 г. /петък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ;

-          По  МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – на 31 юли 2014 г. /четвъртък/ в 9.30 ч. в офиса на КНОБ;

-          По  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – след 17 август 2014 г. /ще бъде обявено допълнително/

Неприсъствалите на срещата с изпитната комисия ще бъдат уведомени писмено за резултата от преразглеждането на изпитните им работи.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗДЪРЖАЛИТЕ УСПЕШНО ИЗПИТИТЕ
Публикувано: 14.07.2014 г.

С решение на Управителния съвет на КНОБ издържалите изпитите по „Недвижими имоти", Машини и съоръжения", "Земеделски земи и трайни насаждения" и "Търговски предприятия и вземания" проведени съответно по НИ на 14.06.2014 г., по МС на 15.06.2014 г., по ЗЗТН на 22.06.2014 г. и по ТПВ на 21.06.2014 г., ще бъдат вписани в регистъра на независимите оценители и ще получат личен печат и сертификат за съответната оценителска правоспособност.

За тази цел е необходимо всеки, който е издържал изпита,  в срок до 15 август 2014 г. да  внесе такса от 120 лв. (за всяка правоспособност)  за вписване в регистъра, да попълни анкетна карта /на хартиен и електронен носител/ и заявление /по образец/ и да ги подаде в офиса на КНОБ  /София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б/. Приемното време на офиса за подаване на документи е 10:00-12:00 и 14:00-17:00. Таксата се внася в:

IBAN:  BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC:    BPBIBGSF
Банка: Юробанк България АД

Печатът и сертификатът се получават лично, след обявяване на готовността им в сайта на КНОБ, като се представя документ за самоличност и оригинал на диплома за завършено висше образование.

 

Списък на издържалите изпита по оценка на търговски предприятия и вземания
Публикувано: 14.07.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на търговски предприятия и вземания
Публикувано: 12.07.2014 г.
Резултати от проведените изпити по оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни насаждения и оценка на недвижими имоти
Публикувано: 07.07.2014 г.

   След излизането на резултатите от всички изпити ще бъдат публикувани указания за процедурата и необходими документи за вписване на издържалите изпитите в регистъра на независимите оценители.

Решения на изпитния тест по оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Публикувано: 03.07.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на машини и съоръжения
Публикувано: 30.06.2014 г.
Решения на изпитния тест по оценка на недвижими имоти
Публикувано: 27.06.2014 г.
СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ" НА 21.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" НА 22.06.2014 г.
Публикувано: 05.06.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Търговски предприятия и вземания" ще се проведе на 21 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Земеделски земи и трайни насаждения" ще се проведе на 22 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТИТЕ ПО "ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" НА 14.06.2014 г. И "ОЦЕНКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" НА 15.06.2014 г.
Публикувано: 29.05.2014 г.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" ще се проведе на 14 юни 2014 г. /събота/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Изпитът за придобиване на оценителска правоспособност по  "Машини и съоръжения" ще се проведе на 15 юни 2014 г. /неделя/ в КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ, София, Студентски град, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 – зала АУЛА - от  9.30 ч. Регистрацията започва в 8.30 ч.

Продължителност на всеки от изпитите – 4 астрономически часа.

При регистрацията всички участници в изпитите трябва да представят лична карта и диплома за завършено висше образование – оригинал.

По време на изпита кандидатите могат да ползват калкулатор, таблици и формули, разрешени от изпитната комисия, Закон за независимите оценители, Кодекс за професионална етика на независимите оценители, Стандарти за оценяване.

Участниците в изпита пишат задължително с химикал със син цвят.

Забранява се по време на изпита ползването на собствен хартиен носител за чернова, мобилни телефони, компютри и други средства за комуникация, разговори между участниците в изпита, ползването на тоалетна без придружител, както и поставянето на знаци и маркировка за идентифициране на личността на кандидата по текстовата част и черновите листове.

При неспазване на тези изисквания изпитната работа се анулира, а кандидатът се отстранява от изпита.

Форум за оценяване и ценообразуване на buy-side фирми, Лондон 8 - 9 юли 2014 г.
Публикувано: 28.05.2014 г.

Регистрирайте се от 30 май, петък, за да спестите 200 £ при ранна регистрация.

Място: TBC, Лондон

Дата: 8 - 9 юли 2014 г.

Website: http://www.infoline.org.uk/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum

Можете да се регистрирате като използвате един от трите метода:

1.   Онлайн: https://www.informaglobalevents.com/event/Asset-Valuation-for-Buy-Side-Firms-Forum/booking/form/4074

2.   Обадете се: +44 (0)20 7017 7702.

3.   Имейл: custserv@infoline.org.uk

Не забравяйте да кажете VIP кода: FKM62846IVSC за 30 % отстъпка.

ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 12.05.2014 г.

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 14 юни 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 15 юни 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 21 юни 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 22 юни 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в датата на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 22 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 29 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

V-FI Лондон 2014 г. Европейска финансова оценителска среща
Публикувано: 19.03.2014 г.

    IVSC е отново в подкрепа на Infoline’s третата годишна оценителска конференция за финансови инструменти, V-FI Лондон 2014 г.

Получателите на IVSC електронни новини имат право на 30% отстъпка от таксите за регистрация: цитира се VIP Code FKM62764IVSCE1 при регистриране.

  

Място: Guoman Tower Hotel, Лондон

Дата: 10-13 юни 2014 г.

Website: http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE1

 

За пълна информация и регистрация посетете: http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE1

 

   Можете да се регистрирате за участие  от 21 март 2014 г., петък, използвайки един от трите метода:

1.    Онлайн:  http://www.infoline.org.uk/FKM62764IVSCE12

2.    Обадете се:  +44 (0)20 7017 77023.

3.    Имейл: custserv@infoline.org.uk

Не забравяйте да кажете VIP кода: FKM62764IVSCE1 за 30% отстъпка.

Указания за членство в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и Регионалните колегии на КНОБ и заплащане на годишния членски внос
Публикувано: 10.03.2014 г.

Уважаеми колеги,
1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).
3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.
4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).
5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).
6. Членският внос за 2014 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 31 март 2014 год.
7. Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2014 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Варна:
IBAN: BG45 BUIN 9561 1000 2022 01
BIC: BUINBGSF
Банка: Алианц Банк България АД

Сметка Регионална колегия Плевен, Ловеч:
IBAN: BG50 BPBI 7942 1079 5016 13
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Пловдив:
IBAN: BG45 BPBI 7942 1079 5016 06
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Русе:
IBAN: BG34 BPBI 7942 1079 5016 10
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия София-град и София-област:
IBAN: BG72 BPBI 7942 1079 5016 05
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Стара Загора:
IBAN: BG61 BPBI 7942 1079 5016 09
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Сметка Регионална колегия Шумен, Търговище, Разград:
IBAN: BG18 BPBI 7942 1079 5016 07
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

НОВО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Публикувано: 08.11.2013 г.

Съветът за международни стандарти за оценяване  /IVSC/  издаде „Международни стандарти за оценяване 2013 г.”, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Проведе се кръгла маса на тема "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания"
Публикувано: 25.09.2013 г.

Виж информацията тук:

http://www.bcci.bg/news/6168

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА КНОБ
Публикувано: 25.09.2013 г.

УТОЧНЕНИЕ:

Първите два меморандума /за  сътрудничество между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ и между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /AVAG/ са подписани лично от Председателя на УС на КНОБ г-н Людмил Симов.

Меморандумът за сътрудничество между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/ е подписан от члена на УС на КНОБ г-жа Ели Монева, която е упълномощена писмено от г-н Людмил Симов.

 

              Уважаеми колеги,

            На 24 септември 2013 г. между КНОБ и Националната асоциация на оценителите в Сърбия /NAVS/ беше подписан  Меморандум за сътрудничество.

На 20.09.2013 г. е подписан Меморандум за сътрудничество  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G./.

Меморандум за сътрудничество  е подписан на 12.09.2013 г. и между КНОБ и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

            Водят се разговори за сътрудничество и с други национални оценителски асоциации в европейски държави.

            Очакванията са сътрудничеството да се развива най-вече в областта на обучението и квалификационни програми, участие в международни проекти, обмяна на опит и т. н.

На регионално ниво също се работи активно по линия на международното сътрудничество, основно от Регионална колегия София град и София област и Регионална колегия Варна:

 Регионална колегия София град и София област

Като първи израз сътрудничество във връзка с подписания  Меморандум  между КНОБ и Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. , бяха поканени и с удоволствие приеха поканата за участие в семинара, организиран от Регионална колегия София град и София област, който ще се проведе на 27-29 септември 2013 г. в Халкидики, Гърция. Г-жа Саманта Кара и г-н Антонис Папаорфанос, членове на Борда на АВАГ. Те ще ще представят дейността на Асоциация на оценителите на Гърция /A.VA.G/. и на  Схема "Признат европейски оценител" (REV-Scheme) и нейното приложение в Гърция чрез A.VA.G.

На 12.09.2013 г. в гр. София, хотел Шератон, беше подписан Меморандум за сътрудничество между КНОБ, Регионална колегия София град и София област и Националното сдружение на лицензирани оценители  в Румъния /ANEVAR/.

Същия ден  в гр. София, хотел Шератон, зала „Роял-I” Регионална колегия София град и София област проведе  Семинар  на тема: „Румънският опит в оценяването на недвижими имоти и търговски  предприятия“   с гост лектори:   Мариан Петре, MAA, MRICS, REV, президент на  ANEVAR, Анамария Чобану, PH.D. REV,  вицепрезидент по международните въпроси на ANEVAR и Ирина Бене,  преподавател в ANEVAR, доктор по оценки на недвижими имоти. Теми на семинара: 1. Новите моменти в МСФО 13 - оценяване по справедлива стойност, кратък анализ от гледна точка на оценителите. 2. Оценка на недвижими имоти в контекста на европейска директива за енергийните характеристики на сградите (енергийна ефективност) -2010/31/ES. Оценяване на зелени сгради. 3. Оценка на риска на дружеството при оценяването на търговски предприятия. Израз на заложените в Меморандума за сътрудничество направления се разработва Програма с мероприятия, вкл. по повишаване квалификацията на оценителите, която ще бъде реализирана през 2014 г.

 

На 11.04.2013 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София, хотел Шератон, зала „Средец” Семинар на тема   „Международни стандарти за оценяване” с лектори г-н Франк Болман, заместник председател на Борда по стандарти към Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/ и г-н Крис Торн, технически директор на Съвета за Международни стандарти за оценяване/IVSC/. В семинара взеха участие 157 оценители на КНОБ. В продължение на сътрудничеството със Съвета за Международни стандарти за оценяване /IVSC/, е изготвен план за провеждане на семинари през 2014 г . с лектори от IVSC и с водещи български специалисти в областта на оценяването.

   

На 07.04.2012 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,, зала: ”Финсис” Международен семинар на тема: „Изготвяне  на оценителския  доклад за целите на кредитирането” с гост-лектор г-н Андреас Муланас, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, Главен мениджър на  И ЕФ ДЖИ Пропърти Сървисиз.  

 

На 14.05.2011 г. Регионална колегия София град и София област проведе в гр. София,хотел Рила, зала Адакта:Международен семинар на тема  „Изготвяне на оценки на недвижими имоти в условията на нестабилен пазар" с гост-лектор Спиридула Буту, член на Кралски институт на незавидимите оценители – Обединено кралство /RICS/ и  Асоциацията на оценителите на Гърция /A.VA.G/, магистър  в областта на недвижимите имоти от Cass Business School of City University of London

 

Регионална колегия Варна

На 14. 09.2012 г. в гр. Констанца се преподписа меморандум за сътрудничество между Регионална колегия – Варна към Камара на независимите оценители в България и Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) от председателя на Съвета на Регионална колегия – Варна – Дарина Бобева и президента на Филиал Югоизточен регион - Джордже Догареску. На събитието присъстваха инж. Людмил Симов – председател на Управителния съвет на Камара на независимите оценители в България, г-н Мариан Петре – председател на Националния съвет на ANEVAR, членове на Регионална колегия – Варна и Филиал Югоизточен регион. Този меморандум е продължение на подписания по-рано на         21.04.2012 г. във Варна с Териториален център – Констанца към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) и отразява вливането му във Филиал Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR), създаден на Първата асамблея, състояла се 04.08.2012 г. в Констанца.  

В изпълнение на основните направления за взаимно сътрудничество СРК – Варна съвместно с представителите на Филиал Югоизточен регион към Национална асоциация на оценителите в Румъния (ANEVAR) до момента са проведени четири семинара за обогатяване методическия инструментариум и повишаване качествотото на оценителските услуги в България, проведени в гр. Констанца и в гр. Варна, участие на членове на СРК Варна в годишната конференция на Национална асоциация на оценителите в Румъния през 2013 г., организирани са работни срещи на територията на двете организации.

IVSC Съвещателен форум. Изследване на Професионалните Организации за Оценяване
Публикувано: 10.09.2013 г.

СТАНОВИЩЕ НА АДВОКАТ Г. ХОРОЗОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИИТЕ И СТРУКТУРАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА КНОБ
Публикувано: 16.07.2013 г.
КОНСПЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Публикувано: 18.04.2013 г.

Графикът за провеждане на изпитите ще бъде публикуван допълнително.

Информация за оценителите относно случаите, по които са постъпили жалби в КНОБ, третиращи стойността на строителните и монтажни работи по възстановяване на аварирали сгради и съответно на претърпени вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия за пострадалите лица от земетресенията в Община Перник
Публикувано: 08.03.2013 г.
ОЦЕНИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Публикувано: 21.11.2012 г.

     Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Иво Костов за 27-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ", ИУ - ВАРНА.

ВАЖНО за физическите лица, подали документи за вписване в Регистъра на независимите оценители по чл. 7 и чл. 15 от ЗНО
Публикувано: 18.04.2012 г.

Уведомяваме Ви, че са готови печатите и сертификатите на подалите документи до входящ № ЗГ - 904 / 09.04.2012 год.

ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО В КНОБ
Публикувано: 12.04.2012 г.

Материалът е подготвен от Иво Костов за научна конференция на тема "Управление на недвижимата собственост в контекста на знанието", УНСС София.

КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ТЕГОВА
Публикувано: 12.10.2011 г.

     На  8-ми октомври 2011 г.  Генералната Асамблея на ТЕГОВА с пълно единодушие гласува кандидатурата на Камарата на независимите оценители в България като пълноправен член на ТЕГОВА.

УКАЗАНИЯ за подаване и разглеждане на жалби за оспорване на оценка и за нарушения на изпитната процедура от проведен изпит за придобиване на правоспособност като независим оценител
Публикувано: 18.08.2011 г.
Файлове: УКАЗАНИЯ
Камара на независимите оценители

Такса за членски внос
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за вписване в регистъра на Камара на независимите оценители в България
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG29 BPBI 7942 1079 5016 03
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
Такса за курсове и изпити
Адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б
ЕИК: 175681478
IBAN: BG07 BPBI 7942 1079 5016 11
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД